EnglishPolish
EnglishPolish

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1)Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci:
a) imienia i nazwiska
b) numeru NIP
c) numeru Regon
d) numeru PESEL
e) adresu prowadzenia działalności
f) numeru telefonu
g) adresu e-mail jest LIPSTICKSHOP Piotr Małolepszy ul. Górnośląska 71 62-800 Kalisz NIP:6222633766 e-mail: [email protected]

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji drogą
elektroniczną / realizacji umowy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody , zgodnie art. 6
ust. 1 lit. A

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia
roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, a w miarę możliwości usunięte
zostaną w terminie wcześniejszym.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym
odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty
świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, spedycyjne, przewozowe, kurierskie,
informatyczne, księgowo – finansowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, finansowe, prawne,
windykacyjne, audytorskie i kontrolne z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych może uniemożliwić między innymi zawarcie i realizację umowy bądź też
prowadzenie korespondencji elektronicznej.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

9) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej lub do
organizacji międzynarodowej. Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też
nie przesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie,
zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybierz walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro